makki
27 آبان 1401 - 13:18

حوزه کتاب برای خبرنگاران آورده مالی ندارد

یک کارشناس حوزه کتاب گفت: به دلیل گردش مالی‌ای که برای خبرنگاران حوزه کتاب وجود ندارد، آن‌ها در این حوزه ماندگار نیستند.

میثم رشیدی، کارشناس فعال حوزه فرهنگ و کتاب در برنامه «گفت‌وگوی فرهنگی» رادیو گفت‌وگو درباره وضعیت رسانه‌ای حوزه کتاب گفت: ایبنا از لحاظ رسانه‌ای افت و خیز‌های بسیاری را داشته است. انتظار می‌رفت که ایبنا خبرنگاران متخصص در حوزه کتاب را به سایر رسانه‌ها بفرستد. ولی این موضوع خیلی اتفاق نیفتاده است. خبرنگاران در حوزه فرهنگی به خصوص کتاب خیلی در این حوزه ماندگار نیستند. چون تقریباً گردش مالی در این حوزه نیست.

رشیدی ادامه داد: من در این چند سالی که در این حوزه هستم، به واسطه آشنایی با ناشران و برخی نهاد‌های این حوزه می‌توانم فعالیت‌های دیگری را انجام دهم که آورده مالی داشته باشد. ولی هیچ موقع خبر‌های کتاب برای هیچ خبرنگاری آورده مالی نداشته است. البته بعضی‌ها که عاشق کتاب هستند و در این حوزه کار می‌کنند، با دیدن یک کتاب خوب یا نویسنده خوش قلم تمام خستگی‌شان از بین می‌رود.

این کارشناس فعال حوزه فرهنگ توضیح داد: عمده خبرنگاران اقتصادی و اجتماعی در نشست‌های خبری هدایایی دریافت می‌کنند و تقدیر می‌شوند. اوج دلبستگی خبرنگار در حوزه کتاب این است که ناشر یک نسخه از کتاب جدیدش را هدیه دهد و اگر کتاب خوبی باشد، خستگی به تن خبرنگار نمی‌ماند. افرادی را داشتیم که با وجود این شرایط ماندند و چه بسا کارشان را گسترش دادند و ناشر یا نویسنده شدند.

وی توضیح داد:، ولی به طور عام، اگر خبرنگاران حوزه فرهنگی و حوزه کتاب عاشق کتاب نباشند، نمی‌توانند دوام بیاورند. البته عاشقان کتاب هم زیاد نیستند.

همیشه باید رسانه‌ها و نهاد‌های بالادستی رسانه به حوزه خبری کتاب توجه مضاعفی داشته باشند که اینطور نبوده است؛ بنابراین مشکل ما سرانه مطالعه نیست. ما سرانه مطالعه بالایی را داریم. مشکل ما این است که نتوانستیم کتاب خوب را از کتاب معمولی برای خواننده تمییز دهید.

رشیدی درباره وابستگی ایبنا به وزارت ارشاد گفت: اگر خبرگزاری کتاب متصل به ارشاد نبود، ممکن بود امروز وجود خارجی نمی‌داشت. چون موضوع کتاب موضوعی است که گردش مالی در آن وضعیت خاصی دارد. سوال دیگر این است که اگر ایبنا زیر نظر ارشاد نبود، باید زیر نظر چه ارگانی می‌بود؟ در چند سال اخیر، خیلی از خبرنگاران حوزه کتاب به دلیل بی‌مهری‌هایی که شد، رفتند و رسانه‌ها خبرنگار حوزه کتاب جذب نکردند. به خبرنگار حوزه هنر‌های تجسمی گفتند که خبر‌های کتاب را پوشش بده، درحالی که ممکن بود تخصصی در این زمینه نداشته باشد.

این کارشناس فعال حوزه فرهنگ با بیان اینکه حوزه کتاب رسانه‌ها روز به روز لاغرتر شده، افزود: وزارت ارشاد، معاونت فرهنگی و سایر نهاد‌های این حوزه باید از رسانه‌ها مطالبه کنند. بدون شک خیلی از رسانه‌ها سوبسید‌هایی را از وزارت ارشاد، معاونت مطبوعاتی و رسانه‌ای می‌گیرند و ادامه کار می‌دهند.

باشگاه خبرنگاران جوانفرهنگی هنریساير حوزه ها

شناسه خبر: 862963