makki
30 مرداد 1401 - 17:28

لزوم افزایش تعامل کشاورزان اصفهان و شرکت‌های دانش بنیان

اصفهان - فرماندار اصفهان گفت: ضروری است که تعامل کشاورزان و شرکت‌های دانش بنیان به منظور افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی افزایش یابد. به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی احمدی ظهر یکشنبه در همایش کشاورزی هوشمندانه که با حضور جمعی از مدیران شرکت‌های دانش بنیان و کشاورزان شهرستان برگزار شد، با اشاره به خشکسالی‌های اخیر و کمبود منابع آب در شهرستان اصفهان اظهار داشت: علی رغم کمبود منابع آب، هنوز شاهد کشاورزی سنتی و عدم آموزش‌های لازم برای کشاورزان برای استفاده بهینه از آب و خاک کشاورزی هستیم. خبرنگار مهروی با بیان اینکه بهره وری کشاورزی در استان اصفهان به دلیل استفاده از روش‌های سنتی و نبود آگاهی کشاورزان از روش‌های نوین پایین است، ابراز داشت: این روند موجب تخریب زمین‌های کشاورزی و تشدید بحران آب خواهد شد. وریفرماندار اصفهان با انتقاد از عدم بهره برداری و استفاده بهینه از تحقیقات مراکز علمی و شرکت‌های دانش بنیان در بخش‌های مختلف تولیدی به ویژه کشاورزی اضافه کرد: تعامل و هم افزایی کشاورزان و شرکت‌های دانش بنیان می‌تواند موجب توسعه و افزایش بهره‌وری و همچنین حفظ منابع آب و خاک کشاورزی شود. وی با بیان اینکه بخش کشاورزی نیازمند تحول بنیادی و اساسی در اجرای شیوه‌های نوین است، تصریح کرد: ضروری است مدیران جهاد کشاورزی با برگزاری دوره‌های آموزشی توسعه کشاورزی نوین را در استان و به ویژه شهرستان اصفهان رقم بزنند.
منبع: مهر
شناسه خبر: 632882