makki
30 آبان 1401 - 16:18

آموزش شهروندی کلید توسعه شهر

عضو کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر یزد گفت: آموزش شهروندی کلید توسعه شهر است و باید برای آموزش شهروندی، مشوق‌هایی نیز در نظر گرفته شود.

نیکونژادعضو کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر یزد در نشست اعضای ستاد شهروندی سازمان فرهنگی شهرداری گفت: آموزش شهروندی کلید توسعه شهر است و زمانی که شهروندان آشنا و پایبند به مسایل حقوقی و شهروندی باشند دغدغه‌های شهری کاهش می‌یابد و رفتار مردم به سمت و سویی میرود که مشارکت شهروندی افزایش یابد.

آموزش شهروندیبه گفته او آموزش شهروندی یک قرار اجتماعی است که هدف اصلی آن ارتقا سطح رفاه و امنیت در سطح جامعه است تا مردم را به یک هدف مشخص هدایت کند و اگر این آموزش‌های شهروندی اثربخش نباشد و بازخورد فعالیت‌ها رصد نشود نتیجه‌ای دربر ندارد.

ارتقا سطح رفاهعضو کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر یزد افزود: ضرورت دارد فعالیت‌های آموزش شهروندی در سطح شهر مانند تهیه کلیپ و پوستر متناسب با نیاز شهروندان و برای اهداف سازمان‌های خدماتی باشد.نیکو نژاد ادامه داد: باید توجه کرد که این کلیپ‌ها و بسته‌های آموزشی اثر بخشی لازم را داشته باشند و همچنین این کلیپ‌های آموزشی باید آنقدر جذاب و باسلیقه تهیه شود که توجه تعداد زیادی از شهروندان را به خود جلب کند و برای همه افراد جامعه اطلاع رسانی شود و محتوا نیز باید با خلاقیت توأم باشد.

او در خصوص کتابخوانی نیز گفت: اگر فرزندان ما امروز توجه کمتری به کتاب و مطالعه دارند علی رغم در دسترس بودن گوشی موبایل و لپ تاپ برای همه افراد خانواده و استفاده نامتعارف از فضای مجازی، بخش قابل توجهی از این بی رغبتی ناشی از رفتار والدین است.

عضو کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر یزد تاکید کرد: در این خصوص والدین باید خود کتاب مطالعه کنند تا مشوقی باشند برای کتابخوانی فرزندان، که در نتیجه علاوه بر افزایش آگاهی، میزان سرانه مطالعه استان نیز افزایش می‌یابد.

میزان سرانه مطالعهباشگاه خبرنگاران جوانیزدیزد

شناسه خبر: 871629