makki
16 آبان 1401 - 20:22

بیابان‌زدایی یک میلیون ۲۰۰هزار هکتار از بیابانهای کشور

رئیس نظارت و ارزیابی طرح های بیابانی سازمان منابع طبیعی کشور گفت: امسال ۱۳۳ میلیارد تومان اعتبار برای مقابله با پدیده بیابان‌زدایی و گرد و غبار تخصیص یافته است. به گزارش خبرگزاری مهر، علی طاهری رئیس نظارت و ارزیابی طرح‌های بیابانی سازمان منابع طبیعی کشور گفت سازمان منابع طبیعی موظف است سالانه ۳۰۰ هزار هکتار اقدامات مقابله با پدیده گرد وغبار و بیابان زدایی در مناطق بحرانی و کانون‌ها ی حساس انجام دهد. خبرگزاری مهروغباریوی افزود: طبق ماده ۲۴ قانون هوای پاک از یک میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار کانون‌های بحرانی مقابله با گرد و غبار، یک میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار عملیات بیابان‌زدایی انجام شده است و ۳۰۰ هزار هکتار آن باقیمانده است. وی با اشاره به اینکه انجام عملیات بیابان‌زدایی از اعتبارات ماده ۲۴ قانون هوای پاک تأمین نشده است، گفت: امسال ۱۳۳ میلیارد تومان اعتبار برای مقابله با پدیده بیابان‌زدایی و گرد و غبار تخصیص یافته است که برای ۳۰۰ هزار هکتار باقیمانده هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار لازم است.
منبع: مهر
شناسه خبر: 835870